MISJA

  • leczenie pacjentów spójnym procesem terapeutycznym, zawierającym metody leczenia osteopatycznego oraz wybrane metody treningowe
  • pomaganie osobom, które chcą szybko wyzdrowieć i chcą być odpowiedzialnymi za swoje zdrowie
  • pomaganie osobom w różnorodnych aspektach ich dysfunkcji lub choroby
  • edukacja prozdrowotna, dotycząca sposobów radzenia sobie z bólem, nadwagą czy deficytami w zakresie umiejętności motorycznych
  • umożliwienie osiągnięcia mistrzostwa sportowego

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW