Czy osteopata to lekarz?

Chociaż osteopatia nie jest żadną tajemną dziedziną jest jeszcze mało znana szerokiej audiencji. Być może ze względu na fakt dominowania w środowisku fizjoterapeutów. Osteopaci bardzo często również są fizjoterapeutami, ale kolejne szczeble nauki pozwalają im stosować odmienne metody pracy oraz inne podejście do likwidowania objawów, sięgając po ich przyczyny. W sferze diagnostyki skupiają się na analizie ruchomości tkanek miękkich w całym organizmie i stawów. Wykorzystując techniki manualne wspomagają samoleczenie organizmu, stwarzając mu warunki do najlepszej regeneracji po zaistniałej dysfunkcji. Osteopatia jest systemem leczenia manualnego, powstałym ponad 100 lat temu w USA.

Osteopatą w Polsce jest magister fizjoterapii bądź lekarz medycyny, który przeszedł pięcioletnie szkolenie osteopatyczne, a dyplomowanym Osteopatą ten, który napisał oraz obronił pracę dyplomową z zakresu osteopatii. Obecnie w Polsce kształci się osteopatów na podyplomowych studiach medycyny osteopatycznej dla lekarzy i fizjoterapeutów, które podlegają przepisom Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Dlatego też o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie nauk medycznych, zgodnie z powyższą ustawą, może ubiegać się każda osoba, która ma już wykształcenie medyczne i prawo do wykonywania zawodu medycznego. Tak zaawansowana edukacja jest niezbędna, gdyż specjalista tej dziedziny musi posiadać szersze spojrzenie na anomalie układu ruchowego i funkcjonowanie całego organizmu. Osteopatia jest zawodem medycznym, w ramach którego wykonuje się leczenie osteopatyczne u pacjentów z dysfunkcją somatyczną, sklasyfikowaną jako jednostka chorobowa w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod nr M99.

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,
zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 323010
i na tej podstawie Uczelnie dokonują nauczania zawodowego w tym zakresie.

Przy wyborze osteopaty należy zwrócić baczną uwagę na możliwość naciągania faktów przez niektóre osoby zajmujące się zdrowiem innych. Mamy tu na myśli głównie kręgarzy i fizjoterapeutów, którzy często nazywają siebie również osteopatami. Warto sprawdzić drogę edukacji specjalisty, w którego ręce chcemy się oddać zanim skorzystamy z jego pomocy.

Autor

Iga Garbowska

Osteopata, pracownik naukowy, klinicysta, sportowiec.

Specjalizuje się w analizie objawów klinicznych narządu ruchu w odniesieniu do anatomii, fizjologii i biomechaniki ciała człowieka. Twórca Kliniki Osteopatii Igi Garbowskiej, iSmartUp oraz filozofii Think Care.

Moja klinika wyróżnia się wykwalifikowaną kadrą terapeutyczną i unikalnym systemem nadzorowania efektów terapii przez systematyczne badanie pacjentów. Jako priorytet traktujemy również zmotywowanie pacjentów i sportowców do systematycznych ćwiczeń terapeutycznych, a także współpracę z ośrodkami medycznymi, w tym również zagranicznymi, spełniającymi nasze standardy opieki nad klientami.

Zespół, z którym pracuję dobierałam z najwyższą starannością i dbałością o jakość wykonywanych usług. Z dumą i pewnością, że to był dobry wybór przedstawiam poniżej osoby, z którymi spotkają się Państwo w Klinice Osteopatii Igi Garbowskiej.