Taśma głęboka tylna kończyny górnej

Powyższa taśma anatomiczna zaczyna się na poziomie kręgosłupa szyjnego oraz górnej części kręgosłupa piersiowego, przebiega tylną częścią obręczy barkowej i kończyny górnej zakańczając swój przebieg na piątym palcu dłoni.

Szczegółowy przebieg jest następujący:

 • Wyrostki kolczyste dolnych kręgów szyjnych i górnych piersiowych oraz wyrostki poprzeczne górnych kręgów szyjnych,
 • mięsień dźwigacz łopatki oraz mięśnie równoległoboczne,
 • brzeg przyśrodkowy łopatki,
 • mięśnie stożka rotatorów,
 • głowa kości ramiennej,
 • mięsień trójgłowy ramienia,
 • wyrostek łokciowy,
 • okostna kości łokciowej, kości nadgarstka (k. haczykowata i k. trójgraniasta),
 • mięśnie kłębika i zewnętrzna część małego palca.

Taśma głęboka tylna kończyny górnej wpływa na ustawienie łopatki oraz kości ramiennej, tym samym ma duży wpływ na ruchomość tych struktur. Ruch łopatki zbliżającą ją do kręgosłupa i ruch w kierunku głowy jest wykonywany za pośrednictwem tej taśmy, dlatego pozycje w których łopatki są rozsunięte lub ustawione zbyt wysoko będą wymagały dokładnej analizy taśmy (oczywiście te pozycje nie są determinowane wyłącznie tą taśmą anatomiczną, konieczne będzie spojrzenie bardziej globalne, ponieważ wyróżniamy kilka taśm wpływ na ustawienie obręczy oraz kości ramiennej). Dalej, mięśnie stożka rotatorów wpływają na ustawienie rotacyjne kości ramiennej oraz inicjują ruch odwodzenia (m. nadgrzebieniowy), lecz najważniejszym ich zadaniem jest poprawne umiejscowienie głowy kości ramiennej w stawie czyli stabilizacja stawu ramiennego. Kolejną strukturą jest mięsień trójgłowy ramienia który ma wpływ na ruchomość stawu łokciowego. Kolejno na poziomie przedramienia istnieje powięziowe połączenie, lecz nie ma wyraźnych struktur mających wpływ ruchomość przedramienia i nadgarstka. Dystalnym

Funkcje taśmy głębokiej tylnej kończyn górnych:

 • Stabilizacja obręczy barkowej (głównie staw ramienny),
 • odpowiada za ułożenie łopatki oraz kości ramiennej,
 • odpowiada za ruchy stawu łokciowego oraz małego palca.

Najczęstszym wzorcem zaburzeń taśmy anatomicznej jest osłabienie mięśni odpowiedzialnych za ustawienie łopatki oraz nieodpowiednia stabilizacja stawu ramiennego. Poniżej prezentujemy dwa ćwiczenia pozwalające przywrócić funkcję taśmy głębokiej tylnej kończyn górnych.

Ćwiczenie I wzmacniające mięśnie stabilizujące łopatki

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z nogami zgiętymi, pomiędzy dłońmi taśma do ćwiczeń, łopatki ściągnięte.

Wykonanie: wykonaj ruch odwodzenia horyzontalnego (oddal dłonie od siebie) przy ściągniętych łopatkach. Ćwiczenie wykonaj w 3 seriach, po 10 powtórzeń.

Ćwiczenie II wzmacniające mięśnie stożka rotatorów – rotatory zewnętrzne

Pozycja wyjściowa: postawa stojąca, łopatki ściągnięte, przedramię ustawione w 90 stopniach zgięcia w stawie łokciowym, pomiędzy łokciem a tułowiem piłka lub zwinięty ręcznik. W dłoni trzymamy taśmę/gumę do ćwiczeń.

Wykonanie: wykonaj powolny ruch rotacji zewnętrznej, utrzymaj napięcie przez 3 sekundy na końcu zakresu ruchu, powolnie powróć do pozycji wyjściowej. Obciążenie należy dopasować do swoich możliwości, zwiększając lub zmniejszając naprężenie taśmy. Ćwiczenie wykonaj w 2 seriach, po 15 powtórzeń.

Pamiętaj, by przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultować je z terapeutą, on dobierze ćwiczenia najbardziej odpowiednie dla Ciebie oraz zaprezentuje poprawną technikę.

Autor

Mateusz Pitlok

Specjalista w zakresie leczenia stawu barkowego oraz dysfunkcji stawowych i kontuzji powstałych podczas sportów zimowych. Pełny ambicji, stale zwiększający swoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Zafascynowany technikami terapii manualnej oraz kinezyterapią, pełen zapału zawsze dąży do wyznaczonych celów. Jest również profesjonalnym instruktorem sportów zimowych w tym Snowboardu.