Taśma spiralna

Prezentujemy kolejną taśmę anatomiczną, jest nią taśma spiralna. Jej przebieg jest następujący:

 • Schodzi od połączenia kresy karkowej z kością skroniową przez mięsień płatowaty głowy oraz płatowaty szyi następnie tworzy ją mięsień równoległoboczny większy i mniejszy po stronie przeciwnej, czyli łączy lewą stronę czaszki z prawą łopatką,
 • następnie biegnie mięśniem zębatym przednim, przechodzi w mięsień skośny brzucha zewnętrzne, kresę białą i mięśnie skośne brzucha wewnętrzne. Dochodzi do kolca biodrowego przedniego górnego po stronie przeciwnej. Łączy łopatkę z miednicą po przeciwnej stronie,
 • następnie od kolca biodrowego przedniego górnego biegnie do naprężacza powięzi szerokiej i pasma biodrowo piszczelowego dalej do kłykcia bocznego kości piszczelowej i mięśnia piszczelowego przedniego. Łączy boczną część miednicy z przyśrodkową częścią stopy,
 • piszczelowy przedni przyczepia się do torebki stawowej pomiędzy kością klinowatą przyśrodkową, a pierwszą kością śródstopia, dalej taśma spiralna przebiega pod stopą przebiega do m. strzałkowego długiego,
 • Dalszy przebieg to mięsień dwugłowy uda i połączenie z taśmą powierzchowną tylną aż do guzowatości potylicznej.


Jakie jest jej zadanie?

 • Pomaga utrzymać równowagę w wszystkich płaszczyznach,
 • uczestniczy w wykonaniu ruchów rotacyjnych ciała oraz napięciach ekscentrycznych i izometrycznych,
 • kontroluje ustawienie kolana i stopy podczas chodu oraz przy ćwiczeniach,
 • stabilizuje tułów.

Wzorce zaburzeń w obrębie taśmy:

 • skręt stawu kolanowego,
 • stopa ustawiona w inwersji lub ewersji,
 • rotację miednicy względem stóp,
 • rotację żeber względem miednicy,
 • uniesienie i przednie przesunięcie jednej obręczy barkowej oraz pochylenie,
 • przesunięcie lub rotację głowy.

Podane wzorce zaburzeń będą powodowały przeciążenie tkanek miękkich oraz stawów, co w efekcie będzie manifestować się bólem.

Obserwując osobę w pozycji statycznej, dynamicznej czy badając palpacyjnie jesteśmy w stanie stwierdzić, która część taśmy jest osłabiona bądź skrócona. Ponieważ taśma spiralna zawiera w sobie elementy pozostałych taśm anatomicznych praca na pozostałych taśmach również będzie wskazana.

Jak pracować nad taśmą spiralną?

W bardzo prosty sposób możemy zaangażować część taśmy do rozciągania oraz wzmacniania. Skręty w siadzie będą rozciągały jedną część taśmy oraz napinały taśmę po stronie przeciwnej. Poniżej prezentujemy pozycję, która rozciąga część górnej oraz dolnej taśmy spiralnej.

Oczywiście możemy wpływać i pracować na konkretnych strukturach danej taśmy. W tym celu zapraszamy na zajęcia do Kliniki Osteopatii Igi Garbowskiej!

Autorzy

Monika Boratyn

Instruktor Hatha jogi, z zamiłowania podróżniczka. Miła, serdeczna i zawsze uśmiechnięta. Wiedzę z zakresu zaburzeń i dysfunkcji stawowych, które skutecznie leczy ćwiczeniami rozciągającymi i różnorodnymi technikami relaksacyjnymi, rozszerzyła o wykształcenie techniczne z zakresu ortodoncji.

Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z jogi oraz trening estetyczno-funkcjonalny stawów żuchwowo-skroniowych.

Mateusz Pitlok

Specjalista w zakresie leczenia stawu barkowego oraz dysfunkcji stawowych i kontuzji powstałych podczas sportów zimowych. Pełny ambicji, stale zwiększający swoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Zafascynowany technikami terapii manualnej oraz kinezyterapią, pełen zapału zawsze dąży do wyznaczonych celów. Jest również profesjonalnym instruktorem sportów zimowych w tym Snowboardu.