Temporomandibular Disorders bez tajemnic?

Tak, dziś zajmiemy się tym obco brzmiącym terminem, który chcemy troszkę oswoić. Dobrze poznać swojego “wroga” bliżej, aby wiedzieć jak z nim walczyć.

Czym jest TMDs?

Temporomandibular Disorders, czyli choroby stawu skroniowo-żuchwowego – w skrócie TMDs. Jest to termin zbiorczy stosowany dla szeregu problemów klinicznych, które obejmują:

 • mięśnie przeżuwające
 • staw żuchwowo-skroniowy i powiązane struktury
 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Jak leczyć TMDs?

Na początku trzeba dokonać prawidłowego rozpoznania oraz ocenić, które z prezentowanych przez pacjentów objawy są pierwotne (czyli są prawdziwym źródłem choroby) oraz które objawy dysfunkcji są wtórne (czyli prezentują kompensację i adaptację narządu ruchu).

Nadruchliwość:

Czyli brak stabilności pomiędzy elementami kostnymi oraz aparatem mięśniowo – więzadłowym.

 • Tylne i oboczne więzadła tracą zdolność stabilizowania krążka na kłykciu
 • Boczne skrzydło ciągnie krążek do przodu i do środka
 • Progresja prowadzi do przemieszczenia krążka

Wpływ pozycji czaszki i szyi:

 • Wpływ pozycji czaszki i szyi na maksymalne otwarcie ust i próg bólu wywołanego obciążeniem u pacjentów z dolegliwościami bólowymi w stawie skroniowo- żuchwowym
 • Pozycja głowy może mieć wpływ na ruchy szczęki i próg bólu w mięśniach przeżuwacza u pacjentów z TMDs


Nieprawidłowe i prawidłowe ułożenie szyi i głowy

Interakcja biomechaniczna:

Pozycja spoczynkowa żuchwy ma również duży wpływ na powstawanie TMDs. Idealna spoczynkowa pozycja żuchwy charakteryzuje się następującymi cechami:

 • rozluźniona neutralna pozycja
 • zęby nie zwarte
 • wargi w lekkim kontakcie
 • minimalna aktywność mięśni, aby utrzymać pozycję właściwej postawy

Interakcja neurofizjologiczna:

 • Zbieżność: trójdzielne i szyjne nerwy doprowadzające
 • Doprowadzenia z górnych trzech nerwów szyjnych są zbieżne z trójdzielnymi nerwami doprowadzającymi

Diagnostyka różnicowa czyli badanie szczegółowe

Pacjenci z chorobą kręgosłupa szyjnego i TMDs często maja podobne objawy – dlatego szyja powinna być badana u pacjentów z bólem twarzy, a system przeżuwania powinien być badany u pacjentów z objawami występującymi w szyi.

Objawy przeważające u pacjentów z TMD:

 • ból pochodzenia od stawu skroniowo- żuchwowego – ból twarzy, objawy uszne, ograniczone otwieranie ust, dysfunkcja szczęki, nawyki parafunkcjonalne
 • ból pochodzenia od kręgosłupa szyjnego – ograniczone otwarcie, rozbieżność między ruchami czynnymi i biernymi, środkowoliniowe odchylenie przy otwieraniu, różnica w wychyleniu lewo-prawo, rozbieżność między ruchami poziomymi i pionowymi, tkliwość przy badaniu palpacyjnym powiązanych struktur

Jeśli chcesz skutecznie wyleczyć ból i dyskomfort w okolicy ucha lub/i podczas mówienia lub jedzenia – najpierw sprawdź gdzie leży Twój prawdziwy problem.


Wpływ pozycji szyi na pozycję stawu skroniowo-żuchwowego

Pamiętaj, że tego typu problemy mogą byc spowodowane przez chorą szyję albo mogą ją dopiero zepsuć. Działaj póki czas!

Skonsultuj się ze specjalistami Kliniki Osteopatii Igi Garbowskiej